93 606 10 32
formarte@formar-te.es

OPOSICIONS – PROMOCIÓ INTERNA AJUNTAMENT DE BARCELONA

PROMOCIÓ INTERNA

 

Des de FORMAR-TE estem oferint cursos per a la promoció interna dels processos d’estabilització segons el Decret Llei 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones funcionàries de carrera, que introdueix mesures addicionals que afecten a aquests processos.

 

L’article 1 d’aquest Decret Llei estableix:

  1. Els processos selectius de promoció interna s'han de convocar mitjançant el sistema de concurs oposició en els mateixos termes que els processos selectius de concurs oposició d'estabilització a què fa referència l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

 

Això significa que els funcionaris de carrera tindran la possibilitat de promocionar amb les mateixes condicions i temaris que les convocatòries dels processos d’estabilització estableixen.

Aquí us deixem l’enllaç per a què podeu consultar el Decret Llei 12/2022:

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres