93 606 10 32
formarte@formar-te.es

Política de Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT

FORMAR-TE, Espai de Futur, SL, centre integral de:

Formació continuada i ocupacional (reglada i no reglada) per a adults  especialitzats en: forces de seguretat, TIC, idiomes, administració i serveis a les persones.

Preparació d’oposicions a l’administració pública.

Ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia, amb l’objectiu principal d’assolir el màxim compliment del servei sempre d’acord amb les exigències i expectatives dels nostres clients.

La Direcció fomenta la participació de tot el personal per a què es sentin identificats amb la política de qualitat establerta i participin activament en la millora contínua del sistema.

FORMAR-TE, té com a objectiu garantir que la qualitat del servei que ofereix compleixi amb els requisits de cada client i els requisits legals establerts.

Per tant, la direcció estableix, declara i assumeix els següents principis:

  • Requisits contractuals, legals i expectatives dels clients.
  • Els requisits de qualitat i els requisits contractuals s’implementen eficaçment i es comuniquen als col·laboradors de manera completa i oportuna.
  • La qualitat és un treball comú de tot el personal de l’empresa, per aquest motiu, tothom assumeix que la millora contínua és una prioritat i són conscients que són responsables de la qualitat del seu treball.
  • La responsable de qualitat, juntament amb la Direcció, és el màxim responsable de promoure el compliment de la política i els objectius de qualitat, i d’evidenciar-ho mitjançant la definició dels objectius i, reforçant-lo amb la realització d’auditories internes.
  • Es defineixen objectius específics i quantificables, així com el seu seguiment.
  • És adequat per a la finalitat i el context de l’organització i dona suport a la nostra direcció estratègica.

Direcció

 

01/04/2021