93 606 10 32
formarte@formar-te.es

CURSOS SUBVENCIONATS CONSORCI CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

CURSOS SUBVENCIONATS PROGRAMA FORMAL 2023/24

Convocatòria adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades

 

Veure Cursos

 

Aquest any 2024 al Centre de Formació Formar-te , dins el marc del Programa de Formació Formal adreçada a la requalificació dels treballadors que subvenciona el Consorci de Formació Continua de Catalunya, ens ha atorgat accions formatives adreçada a l'obtenció de Certificats de Professionalitats, totalment subvencionades i sense cost per a l’alumnes.

Aquest pla de formació que respon a les necessitats específiques de les empreses i dels sector productius, és fonamental per a què els treballadors puguin requalificar-se i adaptar-se al nou paradigma laboral. Aquest va dirigit a:

  • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional
  • Treballadores fixes discontinues en períodes de no ocupació, persones que es queden a l’atur quan es trobin en el període formatiu o persones acollides a la regulació d’ocupació en els seus períodes de suspensió de treball
  • Treballadores desocupats (places limitades a tots els plans per convocatòria).
  • Règim especial de persones treballadores autònomes
  • Treballadores en situació d’Erto.
  • Treballadores al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals previstes a la base 2 d'aquest annex, amb el límit màxim del 10% del total de persones participants del programa formatiu.

 

Tens algun dubte?

 

Per a més informació contacte amb nosaltres

 

 

Subvencionat per: