93 606 10 32
formarte@formar-te.es

CURSOS SUBVENCIONATS CONSORCI

CURSOS SUBVENCIONATS FORMACIÓ CONTÍNUA 2022/23

Convocatòria adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades

 

Programa Transversal

Programa Sectorial

Conforcat a Mida

Programa Formal (Cert. Prof.)

 

CURSOS SUBVENCIONATS FORMACIÓ CONTÍNUA 2021/22

Convocatòria adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades

 

Programa Transversal

Programa Sectorial

Conforcat a Mida

Programa Formal (Cert. Prof.)

Aquest any 2023, el Centre de Formació Formar-te, dins dels programes de Formació Contínua i de Qualificació Professional que subvenciona el Consorci de Formació Contínua de Catalunya, participa en 4 programes diferents amb accions formatives totalment subvencionades i sense cost per als alumnes.

Aquests plans de Formació Continua i de Qualificació Professional van dirigits prioritàriament a:

  • Treballadors/es ocupats/des.
  • Treballadors/es en situació d'ERTO*.
  • Treballadors/es autònoms/es.
  • Treballadors/es desocupats/des (places limitades a tots els plans per convocatòria).
  • El personal al servei de les administracions públiques pot participar en les accions formatives del Pla Transversal (10% places) i Conforcat a Mida (sense limitacions).

*Les treballadores afectades per un ERTO es consideren treballadores en actiu i per tant prioritaris.

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres

 

 

Subvencionat per: