MF1017_2 Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions (70 Hores)
Sep 1, 2022 - Sep 29, 2022
De Dilluns a Divendres de 16:00 a 20:30
Seu Formar-te
C/ d'Entença 40, Baixos
08015 Barcelona

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

PLA FORMACIÓ FORMAL (Certificats de Professionalitat)

Curs subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Sense cost per a tu!

 

 

 

En aquest Certificat de Professionalitat amb una duració total de 450 hores, adquiriras els coneixements teòrics i pràctics que et permetran atendre persones dependents en l’àmbit sociosanitari en la institució on es desenvolupi la seva actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l’equip interdisciplinari competent i els procediments per a mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l’entorn.

Aquest certificat et permetrà complir amb la capacitació tècnica per poder exercici com a cuidador/a de persones dependents.

 

Aquest certificat de professionalitat, s’imparteix en modalitat Presencial, i està compost dels següents mòduls formatius:

 

 

MF1016 Suport en l’organització d’intervencions en l’àmbit institucional (100 hores)
MF1017 Intervenció en l’atenció higienicoalimentària en institucions (70 hores)
MF1018 Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions (70 hores)
MF1019 Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions (130 hores)

Aquest acció formativa conté el mòdul SSCS0208_MP0029 Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’ ‘Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials’ de 80 hores de duració on realitzareu pràctiques en empreses reals!

 

Informació important!

Si algun alumne ja disposa d’algun Mòdul Formatiu dels esmentats anteriorment, podrà convalidar i continuar amb els altres mòduls del itinerari formatiu. En aquest cas, contactar directament amb els servei d’orientació de Formar-te:

SERVEI D’ORIENTACIÓ

(https://www.formar-te.es/orientat/)

 

 

Aquest mòdul formatiu presencial ha estat preparat per professorat especialitzat en la matèria amb més de 5 anys d’experiència en el sector i amb titulació oficial.

 

Encara que a l’edició del curs posi curs complet, llista d’espera o estigui iniciat, et recomanem que t’inscriguis i realitzes la preinscripció igualment, ja que així podràs ser avisat en la següent edició de forma prioritària. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per a cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment o per avisar de les futures edicions del curs.

Per qualsevol dubte et recordem que també pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic formarte@formar-te.es i del telèfon 93 606 10 32, en horari d’oficina.

També et facilitem el nostre whatsapp perquè l’afegeixis i ens puguis escriure!

(clica a la imatge per obrir una conversació)

Continguts i Objectius(click aquí)

Continguts i Objectius del curs:

Veure Objectius i Continguts (click aquí)

Procés inscripció (click aquí)

PROCÉS INSCRIPCIÓ CURSOS FORMAR-TE

En aquest apartat detallem el procés d’inscripció per als cursos subvencionats impartits per FORMAR-TE:

1. Realitzar la preinscripció al curs: omplir el formulari web amb les dades sol·licitades, un cop omplert i enviat el formulari, s’enviarà una resposta automàtica confirmant que la preinscripció al curs s’ha registrat correctament.

Tot participant que realitzi una preinscripció a la LLISTA D’ESPERA, serà informat de forma prioritària i és tindrà en compte per a les pròximes edicions.

2. Inscripció al curs (30 dies abans inici de cada curs, fins exhaurir places): Un cop analitzades les sol·licituds i revisades les dades, enviarem un correu electrònic a l’adreça facilitada en la preinscripció, on es sol·licitarà la següent documentació:

 1. Annex 1 de Participació (reomplert i signat) -> S’enviarà adjunt al correu electrònic.
 2. Fotocòpia del NIF/NIE (per les dues cares i que sigui llegible)
 3. Titulació acreditativa de coneixements.
 4. Documentació acreditativa de l’estat laboral:
 • TREBALLADOR/RA: ens haurà de remetre la fotocòpia de la capçalera de la nòmina o del rebut d’autònoms
  (és important que a la nòmina es vegi el període de liquidació, si no NO serà vàlida) Un cop s’iniciï la formació, se sol·licitarà la del mes d’inici de l’acció formativa.
 • DESOCUPAT/DA ens haurà de remetre la fotocòpia de la demanda d’ocupació segellada i vigent (DARDO).

Un cop rebem tota la documentació sol·licitada, aquesta estigui correcta i compleixi amb els requisits del pla formatiu, s’enviarà un correu electrònic informant que la inscripció es troba en LLISTA D’ESPERA, si no es compleixen els requisits s’enviarà un correu electrònic amb el motiu pel qual no ha estat acceptada.

Finalment, uns dies abans de la data d’inici del curs, si hi ha suficient quòrum per iniciar el grup s’enviarà un correu electrònic amb la CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA.

Si el motiu de no admissió al curs, és per la limitació de places a persones desocupades o personal treballador de l’administració pública, la inscripció es quedarà en llista d’espera, per a ser prioritàries en pròximes edicions del curs.

Només es pot participar en dues accions formatives a la vegada, per això és important fer les preinscripcions per ordre de preferència.

Metodologia(click aquí)
Requisits alumnes(click aquí)

REQUISITS DEL CURS

El  Certificat de Professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials permet obtenir una titulació per a obrir les portes al mercat laboral en el sector de l’Atenció a Persones dependents.

Per a poder realitzar aquest curs s’ha de complir amb algun dels següents requisits:

 • Posseir un certificat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Posseir requisit acadèmic per a accedir a un mòdul de nivell 2, és a dir, Graduat en Educació Secundària o equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a mòduls de grau mitjà: certificat de superació de la prova.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys: certificat de superació de la prova.

En cas de no disposar d’algun dels requisits anteriors, ho pot notificar i el nostre centre l’informarà de com realitzar les proves específiques per a competències clau de nivell 2 i així poder accedir al certificat.

 

REQUISITS ALUMNES

Aquest curs està adreçat prioritàriament a persones treballadores OCUPADES que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l’ocupació a Catalunya.

La participació de persones treballadores DESOCUPADES inscrites en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, no pot superar el 30% del total dels participants, no tindran garantida la seva plaça al curs fins que no enviïn la documentació necessària al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Article 5 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

El personal al servei de les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, només pot participar en les accions formatives TRANSVERSALS i FORMALS i no pot superar el 10% del total dels participants del programa formatiu, per aquest motiu no tindran garantida la seva plaça al curs fins que enviïn la documentació al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Article 5 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

En cas d’estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l’empresa disposi de centre de treball a Catalunya.

Certificació(click aquí)

Certificat de Professionalitat Oficial SSCS0208

 

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. L’accés al curs dona dret a la docència dels professors a través del nostre campus EVA, el MATERIAL DIDÀCTIC i els test generals del curs, així com tot material didàctic que es posi a disposició de l’alumne durant el curs.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. Recorda que també es pot inscriure a la llista d’espera per ser avisat prioritpàriament de la nova edició.
 5. Si un alumne no compleix amb els requisits d’accés o be no entrega la documentació pertanyent, serà dona de baixa d’aquesta edició i en llista d’espera per a la propera. En cas que vulgui sol·licitar la baixa definitiva, haurà d’enviar un correu indicant “BAIXA” i el motiu segons s’indica en els correus electrònic que rebrà.
 6. La plaça del curs només quedarà reservada quan s’hagi entregat tota la documentació requerida i hagi rebut un email confirmant la plaça. 
 7. Els alumnes en situació de no ocupació o el personal laboral de l’administració pública tenen les places limitades segons normativa en aquest pla formatiu.
 8. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD, enviar la documentació que sigui requerida per email (indicada en l’apartat Inscripció) i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 9. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 10. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’alumne serà avisat previ inici del curs.
 11. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat.
 12. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.