93 606 10 32
formarte@formar-te.es
CURS PRESENCIAL ONLINE PER PREPARAR LA PROMOCIÓ INTERNA AL COS SUPERIOR- SUBGRUP A1- GENERALITAT DE CATALUNYA (Acció 36 Grup 1)