Tacògraf. Temps de conducció i descans - Paquet de mobilitat - (30 Hores)
Dates pendents de confirmar
Seu Formar-te
C/ Entença 40, Baixos
08015 Barcelona

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

PLA FORMACIÓ CONFORCAT A MIDA 2023

Convocatòria adreçada prioritàriament a persones treballadores ocupades

UNITAT COMPETÈNCIA RELACIONADA (UC)

UC1463_2 PLANIFICAR ELS SERVEIS DE TRANSPORT I RELACIONAR-SE AMB CLIENTS I CLIENTES

 

Aquest curs que s’imparteix en modalitat Presencial, et donarà el coneixement teòric i pràctic per aconseguir els objectius següents:

 

Objectius del curs:

Conèixer en profunditat el funcionament del tacògraf analògic i digital, així com adquirir coneixements sobre la normativa relacionada amb temps de conducció i de descans, i altres relacionades amb aquest.
Informació bàsica de la legislació actual.
Aprendre els conceptes i la instal·lació del tacògraf.
Conèixer els elements principals de la targeta digital.
Conèixer els temps de conducció: Conducció ininterrompuda, diària, setmanal, bisetmanal Casos especials.
Implantació Nou paquet de mobilitat

 

Informació del curs

El curs presencial ha estat preparat per professorat especialitzat en la matèria amb més de 5 anys d’experiència en el sector i amb titulació oficial.

NO HAURÀS DE PORTAR RES. Nosaltres ens encarreguem de tot, a les nostres instal·lacions tindràs al teu abast un ordinador i material lectiu que només utilitzaràs tu durant la formació.

 

Encara que a l’edició del curs posi curs complet o llista d’espera, et recomanem que t’inscriguis i realitzes la preinscripció igualment, ja que així podràs ser avisat en la següent edició de forma prioritària. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per a cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment o per avisar de les futures edicions del curs.

Per qualsevol dubte et recordem que també pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic formarte@formar-te.es i del telèfon 93 606 10 32, en horari d’oficina.

També et facilitem el nostre whatsapp perquè l’afegeixis i ens puguis escriure!

(clica a la imatge per obrir una conversació)

Continguts(click aquí)

Continguts del curs:

MF1 TACOGRAF DIGITAL. TEMPS DE DESCANSO I CONDUCCIÓ (15 hores)
ASPECTES LEGALS I RÈGIM SANCIONADOR
1. Informació bàsica de la legislació actual.
2. Normativa social relativa a conductors i l’aparell de control.
3. Legislació social europea: Jornada de treball, funcions del tacògraf digital.
4. Règim sancionador i sancions més freqüents.

PICTOGRAMES
1. Definició de pictograma.
2. Pictogrames bàsics i específics.
3. Combinacions de pictogrames, altres informacions que apareixen en pantalla.

TACÒGRAF
1. Concepte.
2. Instal·lació.
3. Funcionament: La fulla de registre.
4. El disc diagrama.
5. Pautes d’actuació davant el canvi de vehicle durant el servei.
6. Actuacions en cas d’avaria.
7. Fets sancionables.
8. Diferències entre el tacògraf analògic i digital.
9. Motius que Promouen el Canvi del Tacògraf Analògic al Digital.

TARGETES
1. Tipus de targetes.
2. Elements principals de la targeta digital.
3. Requeriments principals per a l’expedició de la targeta digital.
4. Períodes de validesa i ús.
5. Accions responsables en cas de pèrdua, robatori o sostracció.

TIQUETS
1. 24 hores d’activitat del conductor.
2. Incidents i fallades del vehicle.
3. Excessos de velocitat.
4. Dades tècniques.
5. Perfils de velocitat.
6. Perfils de revolucions
7. Impressió de tiquets.

OBLIGACIONS RELATIVES AL TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
1. Bolcat de la informació.
2. Verificació de la informació.
3. Emmagatzematge i custòdia de la informació.
4. Transmissió de la informació.
5. Altres aspectes (gestió, anàlisi, etc.).

BOLCAT DE DADES

TEMPS DE CONDUCCIÓ I DESCANS
1. Temps de conducció: Conducció ininterrompuda, diària, setmanal, bisetmanal. Casos especials.
2. Temps de descans: Descans entre períodes de conducció. Descans diari entre jornades, setmana en curs. Descans diari entre jornades, setmana següent. Descans setmanal, setmana en curs i tres setmanes següents.

MF2 NOU PAQUET DE MOBILITAT (15 hores)
Què és el Paquet de mobilitat 1?
En quines dates es canvien els tacògrafs?
Modificacions Paquet de mobilitat 1 europeu
Noves excepcions als temps de conducció i descans a la Unió Europea
Concepte de «Transport no comercial»
Registre de “un altre treball” i “disponibilitat”
Conducció en equip. “Pauses a la conducció”
Descans setmanal normal (modificacions paquet de mobilitat)
Zones d’estacionament
Consideracions temps emprats a viatjar
Noves Excepcions d’aplicació als reglaments (UE) 165/2014 I (CE) 561/2006
Excepcions temporals en cas d’urgència
Superació del temps de conducció diària i setmanal
1.- Posicionament automàtic del vehicle
El posicionament automàtic del vehicle cada vegada que es travessi la frontera d’un Estat membre.
El posicionament automàtic del vehicle cada vegada que es realitzin operacions de càrrega o descàrrega.
2.- Manipulacions del tacògraf
Teledetecció primerenca de possibles manipulacions o usos indeguts mitjançant dispositius dedicats de comunicacions de curt abast (DSRC).
3.- Precintes tacògraf
4.- Encreuament de fronteres amb el tacògraf
Com registrar l’encreuament de fronteres amb el meu tacògraf?
· Si tinc un Tacògraf analògic:
· Si tinc un Tacògraf Digital fins a versió 3.0 i digitals intel·ligents, segona generació, versió 1, DTACO 4.0,
· Si tinc un Tacògraf digital intel·ligent, segona generació, versió 1, DTCO 4.0e
· Si tinc Tacògrafs digitals intel·ligents segona generació – Versió 2
5.- Nous símbols en el tacògraf
6.- La importància de la conducció racional i eficient.
7.- Un transports més sostenible i respectuós amb el mediambient.

Continguts sostenibilitat o economia verda

Inclosos en el MF2 Nou Paquet de Mobilitat als punts:
6.- La importància de la conducció racional i eficient.
7.- Un transports més sostenible i respectuós amb el mediambient.

Procés inscripció (click aquí)

PROCÉS INSCRIPCIÓ CURSOS FORMAR-TE

En aquest apartat detallem el procés d’inscripció per als cursos subvencionats impartits per FORMAR-TE:

1. Realitzar la preinscripció al curs: omplir el formulari web amb les dades sol·licitades, un cop omplert i enviat el formulari, s’enviarà una resposta automàtica confirmant que la preinscripció al curs s’ha registrat correctament.

Tot participant que realitzi una preinscripció a la LLISTA D’ESPERA, serà informat de forma prioritària i és tindrà en compte per a les pròximes edicions.

2. Inscripció al curs (30 dies abans inici de cada curs, fins exhaurir places): Un cop analitzades les sol·licituds i revisades les dades, enviarem un correu electrònic a l’adreça facilitada en la preinscripció, on es sol·licitarà la següent documentació:

 1. Annex 1 de Participació (reomplert i signat) -> S’enviarà adjunt al correu electrònic.
 2. Fotocòpia del NIF/NIE (per les dues cares i que sigui llegible)
 3. Documentació acreditativa de l’estat laboral:
 • TREBALLADOR/RA: ens haurà de remetre la fotocòpia de la capçalera de la nòmina o del rebut d’autònoms
  (és important que a la nòmina es vegi el període de liquidació, si no NO serà vàlida) Un cop s’iniciï la formació, se sol·licitarà la del mes d’inici de l’acció formativa.
 • DESOCUPAT/DA ens haurà de remetre la fotocòpia de la demanda d’ocupació segellada i vigent (DARDO).

Un cop rebem tota la documentació sol·licitada, aquesta estigui correcta i compleixi amb els requisits del pla formatiu, s’enviarà un correu electrònic informant que la inscripció es troba en LLISTA D’ESPERA, si no es compleixen els requisits s’enviarà un correu electrònic amb el motiu pel qual no ha estat acceptada.

Finalment, uns dies abans de la data d’inici del curs, si hi ha suficient quòrum per iniciar el grup s’enviarà un correu electrònic amb la CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA.

Si el motiu de no admissió al curs, és per la limitació de places a persones desocupades o personal treballador de l’administració pública, la inscripció es quedarà en llista d’espera, per a ser prioritàries en pròximes edicions del curs.

Només es pot participar en dues accions formatives a la vegada, per això és important fer les preinscripcions per ordre de preferència.

Metodologia(click aquí)
Requisits alumnes(click aquí)

REQUISITS ALUMNES

Poden participar en les accions de formació previstes en aquesta Ordre, les persones treballadores ocupades de l’entitat beneficiària o bé persones aturades en recerca d’ocupació.

Certificació(click aquí)

Diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Formar-te i l’Administració subvencionadora del curs.

 

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. L’accés al curs dona dret a la docència dels professors a través del nostre campus EVA, el MATERIAL DIDÀCTIC i els test generals del curs, així com tot material didàctic que es posi a disposició de l’alumne durant el curs.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. Recorda que també es pot inscriure a la llista d’espera per ser avisat prioritpàriament de la nova edició.
 5. Si un alumne no compleix amb els requisits d’accés o be no entrega la documentació pertanyent, serà dona de baixa d’aquesta edició i en llista d’espera per a la propera. En cas que vulgui sol·licitar la baixa definitiva, haurà d’enviar un correu indicant “BAIXA” i el motiu segons s’indica en els correus electrònic que rebrà.
 6. La plaça del curs només quedarà reservada quan s’hagi entregat tota la documentació requerida i hagi rebut un email confirmant la plaça. 
 7. Els alumnes en situació de no ocupació o el personal laboral de l’administració pública tenen les places limitades segons normativa en aquest pla formatiu.
 8. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD, enviar la documentació que sigui requerida per email (indicada en l’apartat Inscripció) i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 9. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 10. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’alumne serà avisat previ inici del curs.
 11. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat.
 12. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.