93 606 10 32
formarte@formar-te.es

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ

La Llei 20/2021 de 28 de desembre, de reducció de la temporalitat, introdueix dues novetats importants en el sistema d'accés a l'ocupació pública:

Concurs de mèrits per a les places ocupades de manera ininterrompuda abans de l'1 de gener de 2016.

Concurs oposició per a les places ocupades com a mínim des de l'1 de gener de 2017. En aquest tipus de procés, a més, es contempla la possibilitat que no totes les proves tinguin caràcter eliminatori.

La Diputació de Barcelona acaba de publicar la Guia de criteris comuns i models tipus de bases reguladores dels processos selectius d’estabilització de places per a la reducció de la  temporalitat en l’ocupació pública local (2022-2024)  per unificar els criteris a l'hora d'elaborar les bases reguladores i el temari corresponent als ens de l'Administració Local

Aquí us deixem l’enllaç per a què la podeu consultar: 

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres

 

BasqueCatalanGalicianSpanish