93 606 10 32
formarte@formar-te.es

CURSOS SUBVENCIONATS PROGRAMA MIXTE D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ

PROGRAMA MIXT D'ORIENTACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL 2021/22

Convocatòria adreçada prioritàriament a persones treballadores treballadores afectades per

un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19.

 

Veure Cursos

 

 

 

Aquest any 2022 al Centre de Formació Formar-te, inicia un programa mixt d’orientació i formació professional per a l’ocupació de persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19.

L’objectiu del programa és dur a terme processos d’orientació a través d’un acompanyament personalitzat amb personal tècnic especialitzat que permetrà a les persones participants establir el seu propi pla d’acció i concretar objectius professionals i formatius. El programa inclou itineraris formatius 100% subvencionats de Conductor de Mercaderies, Conductor de viatgers, Cap de trànsit, Controlador i vigilant de Seguretat Privada així com itineraris de renovació de certificacions per poder tornar a entrar a treballar als sectors de Transport i Seguretat. 

Aquest programa va dirigit a:

  • Poden participar en les accions de formació i d'orientació previstes en aquesta Ordre, les persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a Catalunya, com a
    conseqüència de la suspensió total o parcial del seu contracte de treball, derivat de les mesures preventives i de contenció adoptades per pal·liar la COVID-19 a Catalunya, des de l'inici de la pandèmia i fins a la finalització del període d'execució d'aquest programa.
  • Treballadores assalariades que treballin en empreses privades o entitats públiques no incloses en l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les administracions públiques i que cotitzin a la Seguretat Social la quota de Formació Professional
  • Les persones treballadores amb lloc de treball a Catalunya que es trobin en alguna de les situacions següents: persones treballadores fixes discontinues en els períodes de no ocupació, persones treballadores que accedeixin a la situació de desocupació quan es trobin en període formatiu.
  • Treballadores desocupats (places limitades per convocatòria).
  • Règim especial de persones treballadores autònomes

 

Tens algun dubte?

 

Per a més informació contacte amb nosaltres

 

 

Subvencionat per: