93 606 10 32
formarte@formar-te.es
CURS ONLINE PREPARATORI TEMARI ESPECÍFIC COS DE DIPLOMATURA TREBALL SOCIAL SUBGRUP A2 GENERALITAT DE CATALUNYA (Acció 45 Grup 1)