Conducció de vehicles pesats C mercaderies (95H)
Per confirmar
Seu Formar-te
C/ d'Entença 40, Baixos
08015 Barcelona

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

PLA FORMACIÓ SECTORIAL

Curs subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Sense cost per a tu!

 

 

 

El sector de Transport de Mercaderies, actualment i durant tot auqest any 2022 és un sector que ofereix un grau d’inserció molt elevat. Actualment disposem de més de 30 ofertes laborals a la nostra borsa de treball a tota Catalunya!

Per a ser conductor professional el primer requisit imprescindible és obtenir el permís de conduir corresponent: carnet de camió (permís de conduir C). No obstant això, l’obtenció de qualsevol d’aquests carnets no és suficient per a exercir la professió de transportista. Tal com es recull en el Reial decret 1032/2017, hauràs d’obtenir el CAP inicial (Certificat d’Aptitud Professional).

Aquest curs et capacita per:

 

Presentar-se als examens i proves d’aptitud del Permis C Direcció General de Trànsit. Nosaltres com a centre homologat t’acompanyarem en aquest procès!

 

Aquest curs que s’imparteix en modalitat Presencial, et donarà el coneixement teòric i pràctic per aconseguir els objectius següents:

 

 

Objectius del curs:

Conduir vehicles pesats, per a això s’exigeix el permís de conduir C.

 

Informació del curs

El curs presencial ha estat preparat per professorat especialitzat en la matèria amb més de 5 anys d’experiència en el sector i amb titulació oficial.

MÀXIMA SEGURETAT. Ens sumem a la lluita contra la COVID, a les instal·lacions de Formar-te disposaràs de gel hidroalcohòlic i la distància de seguretat  necessaria per la teva tranquilitat en  la formació presencial.

Desinfecció de les aules i material.

NO HAURÀS DE PORTAR RES. Nosaltres ens encarreguem de tot, a les nostres instal·lacions tindràs al teu abast un ordinador i material lectiu que només utilitzaràs tu durant la formació.

 

Encara que a l’edició del curs posi curs complet o llista d’espera, et recomanem que t’inscriguis i realitzes la preinscripció igualment, ja que així podràs ser avisat en la següent edició de forma prioritària. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per a cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment o per avisar de les futures edicions del curs.

Per qualsevol dubte et recordem que també pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic formarte@formar-te.es i del telèfon 93 606 10 32, en horari d’oficina.

També et facilitem el nostre whatsapp perquè l’afegeixis i ens puguis escriure!

(clica a la imatge per obrir una conversació)

Continguts(click aquí)

Continguts del curs:

1. Definicions, requisits administratius i el transport per carretera

1.1. Permís de conducció C
1.2. Documentació del vehicle

2. Normes i senyals reguladors de circulació específicament relacionades amb els vehicles
3. Factors relatius a la càrrega del vehicle i les persones transportades
4. El tacògraf
5. Temps de conducció i descans. Legislació aplicable al transport de mercaderies per carretera
6. Adherència i tècniques de conducció. Conducció econòmica i contaminació
7. Seguretat activa i passiva. Viatges i accidents de circulació
8. Entreteniments simples de l’automòbil
9. Sistemes de lubricació
10. El sistema de refrigeració
11. Sistemes de direcció
12. Sistemes de suspensió
13. Sistema de frenat
14. Les rodes

Procés inscripció (click aquí)

PROCÉS INSCRIPCIÓ CURSOS FORMAR-TE

En aquest apartat detallem el procés d’inscripció per als cursos subvencionats impartits per FORMAR-TE:

1. Realitzar la preinscripció al curs: omplir el formulari web amb les dades sol·licitades, un cop omplert i enviat el formulari, s'enviarà una resposta automàtica confirmant que la preinscripció al curs s'ha registrat correctament.

Tot participant que realitzi una preinscripció a la LLISTA D'ESPERA, serà informat de forma prioritària i és tindrà en compte per a les pròximes edicions.

2. Inscripció al curs (30 dies abans inici de cada curs, fins exhaurir places): Un cop analitzades les sol·licituds i revisades les dades, enviarem un correu electrònic a l'adreça facilitada en la preinscripció, on es sol·licitarà la següent documentació:
 1. Annex 1 de Participació (reomplert i signat) -> S’enviarà adjunt al correu electrònic.
 2. Fotocòpia del NIF/NIE (per les dues cares i que sigui llegible)
 3. Documentació acreditativa de l'estat laboral:
 • - TREBALLADOR/RA: ens haurà de remetre la fotocòpia de la capçalera de la nòmina o del rebut d’autònoms (és important que a la nòmina es vegi el període de liquidació, si no NO serà vàlida) Un cop s’iniciï la formació, se sol·licitarà la del mes d’inici de l’acció formativa.
 • - DESOCUPAT/DA ens haurà de remetre la fotocòpia de la demanda d’ocupació segellada i vigent (DARDO).


Un cop rebem tota la documentació sol·licitada, aquesta estigui correcta i compleixi amb els requisits del pla formatiu, s’enviarà un correu electrònic informant que la inscripció es troba en LLISTA D’ESPERA, si no es compleixen els requisits s’enviarà un correu electrònic amb el motiu pel qual no ha estat acceptada.

Finalment, uns dies abans de la data d’inici del curs, si hi ha suficient quòrum per iniciar el grup s’enviarà un correu electrònic amb la CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA.

Si el motiu de no admissió al curs, és per la limitació de places a persones desocupades o personal treballador de l’administració pública, la inscripció es quedarà en llista d’espera, per a ser prioritàries en pròximes edicions del curs.

Només es pot participar en dues accions formatives a la vegada, per això és important fer les preinscripcions per ordre de preferència.
Metodologia(click aquí)

Metodologia d'avaluació del curs

Les accions formatives impartides per FORMAR-TE es basen en una metodologia constructivista, en la qual el que es pretén es potenciar en els adults les habilitats centrades en les capacitats d'anàlisi, la presa de decisions i el treball en equip. El desenvolupament de les nostres accions formatives i programes formatius abasten conceptes teòrics i pràctics, activitats d'autoavaluació i d'aprenentatge gestionades per un/a formador/a, casos pràctics, idees claus, exemples, bibliografies, articles d'interès. També s'analitzen situacions reals i es donen diferents solucions als problemes que es plantegen en l'actualitat.

Les accions formatives síncrones, les realitzades en MODALITAT PRESENCIAL permeten un major apropament entre formador/a i l’alumne/a, i en conseqüència una major assimilació dels conceptes impartits. Tenint com a "guia" de continguts el temari de referència, la metodologia a aplicar serà la més adequada perquè els alumnes puguin assimilar els continguts.

 1. Si l'alumne te una nota, segons la fórmula anterior, és inferior a 5, obtindrà el CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA.
 2. Si l'alumne te una nota final igual o superior a 5, obtindrà el CERTIFICAT D'APROFITAMENT.


És obligatori el 75% d'assistència al curs.

Requisits alumnes(click aquí)
REQUISITS ALUMNES

Aquest curs està adreçat prioritàriament a persones treballadores OCUPADES que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació a Catalunya.

La participació de persones treballadores DESOCUPADES inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, no pot superar el 30% del total dels participants, no tindran garantida la seva plaça al curs fins que no enviïn la documentació necessària al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Article 5 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

El personal al servei de les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, per normativa no pot accedir a aquest curs, ja que forma part del PLA SECTORIAL.

En cas d’estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l’empresa disposi de centre de treball a Catalunya.Algún dels cursos d'aquesta convocatòria tenen requisits acadèmics mínims, un cop feta la inscripció se t'indicarà la documentació que has d'aportar.
Certificació(click aquí)

Diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Formar-te i l’Administració subvencionadora del curs.

 

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. L’accés al curs dona dret a la docència dels professors a través del nostre campus EVA, el MATERIAL DIDÀCTIC i els test generals del curs, així com tot material didàctic que es posi a disposició de l’alumne durant el curs.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. Recorda que també es pot inscriure a la llista d’espera per ser avisat prioritpàriament de la nova edició.
 5. Si un alumne no compleix amb els requisits d’accés o be no entrega la documentació pertanyent, serà dona de baixa d’aquesta edició i en llista d’espera per a la propera. En cas que vulgui sol·licitar la baixa definitiva, haurà d’enviar un correu indicant “BAIXA” i el motiu segons s’indica en els correus electrònic que rebrà.
 6. La plaça del curs només quedarà reservada quan s’hagi entregat tota la documentació requerida i hagi rebut un email confirmant la plaça.
 7. Els alumnes en situació de no ocupació o el personal laboral de l’administració pública tenen les places limitades segons normativa en aquest pla formatiu.
 8. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD, enviar la documentació que sigui requerida per email (indicada en l’apartat Inscripció) i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 9. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 10. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’alumne serà avisat previ inici del curs.
 11. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat.
 12. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.