Adobe Photoshop (45H)
Curs Online
Mar 9, 2023 - Abr 12, 2023

Contacta amb nosaltres al 93 606 10 32
o bé
Apunta´t a la llista d´espera per ser informat/da de la nova edició

Llista d'Espera

PLA FORMACIÓ SECTORIAL

Curs subvencionat pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal. Sense cost per a tu!

 

 

 

T’agradaria realitzar presentacions d’alt impacte amb el programa Photoshop perquè les teves imatges fotogràfiques tinguin un contingut potent i contundent per a aconseguir missatges clars i directes?

En aquest curs en línia entendràs, a través d’Adobe Photoshop, el poder de la fotografia en el món de la cultura visual contemporània, perquè puguis obtenir imatges que funcionin coherentment amb les teves pròpies presentacions i aconsegueixis un missatge comunicatiu clar i puntual.

No es necessita cap coneixement previ ni de maneig de cambres ni del programa en si.

 

Aquest curs que s’imparteix en modalitat Teleformació, et donarà el coneixement teòric i pràctic per aconseguir els objectius següents:

 

Objectius del curs:

 

Realitzar, modificar i retocar imatges a través de l’última versió de photoshop.
Identificar les principals eines d’edició, modificació i alteració d’imatge de les que disposa photoshop.
Assimilar els coneixements necessaris per fer servir el photoshop amb destresa i dissenyar amb el programa com a eina principal.
Dominar les principals funcions que ofereix el photoshop avançat per editar, modificar i guardar imatges en format digital.

 

Informació del curs

El curs online ha estat preparat per professorat especialitzat en la matèria amb més de 5 anys d’experiència en el sector i amb titulació oficial.

CAMPUS VIRTUAL. El curs es realitzarà a través del campus virtual de Formar-te. Allí trobaràs tots els materials del curs i podrà realitzar la comunicació amb l’equip docent expert en la matèria.
CURS SENSE FRONTERES. MULTIDISPOSTIU I MULTISISTEMA. Per poder realitzar el curs necessitaràs un dispositiu electrònic (ordinador, tauleta o mòbil) amb connexió a internet i un navegador web (Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge, Opera…). El curs és multidispositiu i el podrà realitzar amb qualsevol sistema operatiu: Linux, Windows i/o Mac OS.
La modalitat TELEFORMACIÓ permet adequar l’horari al seu dia a dia. Tindràs el campus formatiu obert les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana per poder realitzar-lo (sempre dins de les dates d’inici i fi del curs).

 

Encara que a l’edició del curs posi curs complet o llista d’espera, et recomanem que t’inscriguis i realitzes la preinscripció igualment, ja que així podràs ser avisat en la següent edició de forma prioritària. Les llistes d’espera són efectives i reals i les utilitzem per a cobrir les baixes que s’ocasionen habitualment o per avisar de les futures edicions del curs.

Per qualsevol dubte et recordem que també pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic formarte@formar-te.es i del telèfon 93 606 10 32, en horari d’oficina.

També et facilitem el nostre whatsapp perquè l’afegeixis i ens puguis escriure!

(clica a la imatge per obrir una conversació)

Continguts(click aquí)

Continguts del curs:

1. Microsoft windows
2. Photoshop. primeres passes
3. Selecció d’imatges.
4. Eines de colors en photoshop
5. Tècniques de pintura
6. Edició d’imatges
7. Digitalització i modificació d’imatges
8. Filtres, màscares, canals, paths i layers
9. Eines de text

Procés inscripció (click aquí)

PROCÉS INSCRIPCIÓ CURSOS FORMAR-TE

En aquest apartat detallem el procés d’inscripció per als cursos subvencionats impartits per FORMAR-TE:

1. Realitzar la preinscripció al curs: omplir el formulari web amb les dades sol·licitades, un cop omplert i enviat el formulari, s'enviarà una resposta automàtica confirmant que la preinscripció al curs s'ha registrat correctament.

Tot participant que realitzi una preinscripció a la LLISTA D'ESPERA, serà informat de forma prioritària i és tindrà en compte per a les pròximes edicions.

2. Inscripció al curs (30 dies abans inici de cada curs, fins exhaurir places): Un cop analitzades les sol·licituds i revisades les dades, enviarem un correu electrònic a l'adreça facilitada en la preinscripció, on es sol·licitarà la següent documentació:
 1. Annex 1 de Participació (reomplert i signat) -> S’enviarà adjunt al correu electrònic.
 2. Fotocòpia del NIF/NIE (per les dues cares i que sigui llegible)
 3. Documentació acreditativa de l'estat laboral:
 • - TREBALLADOR/RA: ens haurà de remetre la fotocòpia de la capçalera de la nòmina o del rebut d’autònoms (és important que a la nòmina es vegi el període de liquidació, si no NO serà vàlida) Un cop s’iniciï la formació, se sol·licitarà la del mes d’inici de l’acció formativa.
 • - DESOCUPAT/DA ens haurà de remetre la fotocòpia de la demanda d’ocupació segellada i vigent (DARDO).


Un cop rebem tota la documentació sol·licitada, aquesta estigui correcta i compleixi amb els requisits del pla formatiu, s’enviarà un correu electrònic informant que la inscripció es troba en LLISTA D’ESPERA, si no es compleixen els requisits s’enviarà un correu electrònic amb el motiu pel qual no ha estat acceptada.

Finalment, uns dies abans de la data d’inici del curs, si hi ha suficient quòrum per iniciar el grup s’enviarà un correu electrònic amb la CONFIRMACIÓ DE LA PLAÇA.

Si el motiu de no admissió al curs, és per la limitació de places a persones desocupades o personal treballador de l’administració pública, la inscripció es quedarà en llista d’espera, per a ser prioritàries en pròximes edicions del curs.

Només es pot participar en dues accions formatives a la vegada, per això és important fer les preinscripcions per ordre de preferència.
Metodologia(click aquí)

Metodologia d'avaluació del curs

Les accions formatives impartides per FORMAR-TE es basen en una metodologia constructivista, en la qual el que es pretén es potenciar en els adults les habilitats centrades en les capacitats d'anàlisi, la presa de decisions i el treball en equip. El desenvolupament de les nostres accions formatives i programes formatius abasten conceptes teòrics i pràctics, activitats d'autoavaluació i d'aprenentatge gestionades per un/a formador/a, casos pràctics, idees claus, exemples, bibliografies, articles d'interès. També s'analitzen situacions reals i es donen diferents solucions als problemes que es plantegen en l'actualitat.

Les accions formatives asíncrones, les realitzades en MODALITAT TELEFORMACIÓ, permeten a l’alumnat una flexibilitat que no permet la modalitat presencial, i es converteixen en els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. En aquesta modalitat de formació es remarquem els aspectes que puguin aproximar a l'alumne a una formació personalitzada fent especial èmfasi en les tutories i la dinamització de les accions formatives; aprofitant amb aquesta modalitat els avantatges de la formació asíncrona.

Els continguts de l’acció formativa es presenten en format interactiu/Scorm, dins de l’entorn d’aprenentatge d’aquesta modalitat que és el campus virtual, i que té com a missió principal permetre la comunicació entre tots els membres de la comunitat educativa, facilitar les tasques d’informació i evidentment ser l’espai formatiu on es desenvolupa el procés d’aprenentatge.

Tot material formatiu de caràcter online serà interactiu amb vídeos, explicacions, exercicis per tema a través del format SCORM. Així volem dotar de màxima qualitat formativa les nostres accions en modalitat teleformació, descartant totalment el material formatiu en format PDF (encara que a l’alumnat, en finalitzar el curs, se’ls facilitarà aquest material de l’acció formativa en format PDF per a futures consultes).

Durant tot el procés d’aprenentatge, els alumnes estaran acompanyats permanentment per un o més experts/tes en els continguts objecte del curs, el quals poden realitzar consultes a través de les eines que disposa el nostre campus virtual (EVA).

Per a la comunicació entre els participants i el docent hi haurà eines síncrones (comunicació en temps real) com asíncrones (comunicació en espai i temps diferents). Per tant disposarem dels següent elements:

El correu electrònic fa possible la comunicació privada, i en cas necessari l'enviament de missatges a grups d'alumnes per a poder mantenir una comunicació fluida i ràpida.

El fòrum de debat que permetran la comunicació asincrònica i plantejar diferents temes de debat que fomentin la comunicació i reflexió dels alumnes.

Eina de Videoconferència (Zoom, per a cursos adaptats) es la que permetrà la comunicació síncrona entre els usuaris del curs i gravar les diferents sessions per crear evidencies.

Els Xats permetran la comunicació sincrònica i plantejar discussions que fomentin la comunicació i reflexió dels alumnes.

Tot això estarà integrat en la nostra plataforma moodle EVA on es registraran les connexions dels participants i permetrà la incorporació de noves eines que el professorat cregui adient.

El curs es realitzarà en la seva totalitat online .La QUALIFICACIÓ FINAL del curs s'obtindrà a partir de la següent fórmula:

Test Avaluació Inicial (5%) + Lectura de tots els materials temari (10%) + Test Final Obligatori (15%) + Prova Final de Validació (70%)

 1. Si l'alumne realitza el Test Final Obligatori i la nota obtinguda, segons la fórmula anterior, és inferior a 5, obtindrà el CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA.
 2. Si l'alumne realitza el Test Final Obligatori i la Prova Final de Validació i obté una nota final igual o superior a 5, obtindrà el CERTIFICAT D'APROFITAMENT.


Seguint amb el compromís de qualitat autoexigit per FORMAR-TE, hem optat per donar valor afegit a la modalitat teleformació, incloent una prova final. Per a l’avaluació final de l’assignatura, es realitzarà un examen a través d’Aula Virtual (opcional si es vol aconseguir el Certificat d'Aprofitament). Aquest consistirà en la presentació en el mateix moment a través d’aquesta eina, del instrument d’avaluació final a completar. Aquest es realitzarà de forma síncrona, es gravarà la seva realització i un cop acabat s’entregarà a través del campus formatiu EVA per deixar evidència i rebre la retroalimentació
Requisits alumnes(click aquí)
REQUISITS ALUMNES

Aquest curs està adreçat prioritàriament a persones treballadores OCUPADES que cotitzen a la Seguretat Social en concepte de formació professional per a l'ocupació a Catalunya.

La participació de persones treballadores DESOCUPADES inscrites en el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, no pot superar el 30% del total dels participants, no tindran garantida la seva plaça al curs fins que no enviïn la documentació necessària al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Article 5 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral.

El personal al servei de les ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, per normativa no pot accedir a aquest curs, ja que forma part del PLA SECTORIAL.

En cas d’estar en actiu, és IMPRESCINDIBLE que l’empresa disposi de centre de treball a Catalunya.

Certificació(click aquí)

Diploma d’acreditació de la formació rebuda avalat per Formar-te i l’Administració subvencionadora del curs.

Condicions generals(click aquí)

Condicions Generals del Curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes igualment que les de Setmana Santa i el mes d’Agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, sent obligació de l’alumne custodiar la mateixa amb la deguda diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul•lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. L’accés al curs dona dret a la docència dels professors a través del nostre campus EVA, el MATERIAL DIDÀCTIC i els test generals del curs, així com tot material didàctic que es posi a disposició de l’alumne durant el curs.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs trucar al 93 606 10 32. Recorda que també es pot inscriure a la llista d’espera per ser avisat prioritpàriament de la nova edició.
 5. Si un alumne no compleix amb els requisits d’accés o be no entrega la documentació pertanyent, serà dona de baixa d’aquesta edició i en llista d’espera per a la propera. En cas que vulgui sol·licitar la baixa definitiva, haurà d’enviar un correu indicant “BAIXA” i el motiu segons s’indica en els correus electrònic que rebrà.
 6. La plaça del curs només quedarà reservada quan s’hagi entregat tota la documentació requerida i hagi rebut un email confirmant la plaça.
 7. Els alumnes en situació de no ocupació o el personal laboral de l’administració pública tenen les places limitades segons normativa en aquest pla formatiu.
 8. Per fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD, enviar la documentació que sigui requerida per email (indicada en l’apartat Inscripció) i esperar el correu electrònic que enviarà el centre per confirmar la plaça.
 9. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93.606.10.32 en horari de dilluns a dijous de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà el més aviat possible.
 10. En cas de que el curs es suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’alumne serà avisat previ inici del curs.
 11. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat.
 12. En cas que per força major s’hagi de suspendre una sessió, aquesta es recuperarà l’abans possible prioritàriament en el mateix horari. El centre de formació previ avís de 5 dies d’antelació a la nova classe, notificarà al alumnes de la nova data i horari.