Si no veus correctament les imatges i la informació clica aquí
NOVETATS IMPORTANTS!

Cursos sense cost / subvencionats per a personal al servei de les
administracions públiques sense limitacions!
Aquest 4 de juny ha entrat en vigor L’ORDRE EMT/129/2022, de 31 de maig, de modificació de l'Ordre EMT/236/2021, de 20 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per requalificar persones treballadores ocupades finançats amb fons REACT EU, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 8568, de 22.12.2021).

Aquest cursos compleixen amb “la Guia de criteris comuns i models tipus de bases reguladores dels processos selectius d’estabilització de places per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública local (2022-2024)” publicada per la Diputació de Barcelona.
Subvencionat per
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Concorci per a la formació continua de Catalunya i finançada pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19

Places per al personal al servei de les administracions públiques sense limits.

Fins a exhaurir quòrum de places totals.


CURS MODALITAT HORES DATES  INFORMACIÓ 
Contractació administrativa - Nivell Avançat Teleformació 50h 15/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
Contractació administrativa - Nivell Inicial. Teleformació 50h 15/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
Llei 39/2015, del procediment adminsitratiu comú de les administracions públiques (Subgrup C). Teleformació 50h 15/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
Règim jurídic de l'administració electrònica Teleformació 30h 15/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
Transparència, bon govern i accès a la informació pública. Teleformació 50h 15/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
Competències digitals - Ofimàtica Teleformació 60h 15/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
La bústica ètica i el codi ètic de conducta - Ajuntament de Barcelona Teleformació 25h 15/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
El pla d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones - Ajuntament de Barcelona Teleformació 30h 15/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
La descentralització territorial Teleformació 30h 15/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
L'Atenció al ciutadà en l'administració pública. Teleformació 30h 20/06/2022 MÉS INFORMACIÓ
El pressupost general municiapl. Estructura pressupostària i procediment d'aprovació. Teleformació 30h 01/07/2022 MÉS INFORMACIÓ
Els ingressos de la hisenda local Teleformació 30h 01/07/2022 MÉS INFORMACIÓ
Les subvencions Teleformació 30h 01/07/2022 MÉS INFORMACIÓ
El pressupost general municipal. Estructura pressupostària i procediment d'aprovació Teleformació 30h 01/07/2022 MÉS INFORMACIÓ
Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic. Teleformació 50h 01/07/2022 MÉS INFORMACIÓ
Seguretat i salut en el treball. Normativa reguladora de la prevenció dels riscos laborals. Teleformació 30h 01/07/2022 MÉS INFORMACIÓ
El principi d'igualtat de tracte, d'oportunitats - La tutela contra la discriminació. Teleformació 30h 01/07/2022 MÉS INFORMACIÓ
El principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats - L'ús del llenguatge inclusiu en l'administració pública Teleformació 25h 01/07/2022 MÉS INFORMACIÓ
El reglament orgànic municipal - Ajuntament de Barcelona Teleformació 30h 01/07/2022 MÉS INFORMACIÓ
* La plataforma formativa dels cursos online, estarà disponible les 24 hores del dia, des de l’inici fins a la finalització del curs, inclosos dissabtes i diumenges.
Tel. 93 606 10 32 · Whatsapp: 93 606 10 32 ·  Email: formarte@formar-te.es
www.formar-te.es
Segueix-nos a:
logo_facebook logo_twitter logo_instagram
En cas de no voler continuar rebent la nostra newsletter de formació contínua, ho podeu gestionar des de la següent adreça:
{{ unsubscribe_url_groups }}