Curs Online Preparatori a la Prova d'Actic Mitjà
Curs Online
Dic 1, 2022 - May 31, 2023Inscripció

Informació del curs

L’ACTIC és un certificat que expedeix la Generalitat de Catalunya i que acredita la competència digital que les persones despleguen en situacions reals per a aconseguir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Aquest certificat té un alt valor en molts processos d’oposicions! (veure convocatòries)

Una vegada superada la prova, la Generalitat emet un certificat que acredita un nivell de competències determinat (bàsic, mitjà o avançat) davant qualsevol empresa privada o de l’administració.

Aconseguir aquest certificat pot semblar fàcil, però té les seves dificultats, per això és aconsellable realitzar aquest curs.

 

Què incorpora aquesta preparació?

CAMPUS VIRTUAL. Inclou l’accés al campus virtual de Formar-te, adaptat per a qualsevol dispositiu. Allí trobaràs tots els materials del curs i podràs preguntar a les formadores i formadors.
Temari sobre les 8 competencies segons Ordre PRE/18/2016 de la Generalitat de Catalunya (Actic nivell Mitjà)!
Disposaràs de més de 700 preguntes test específiques per preparar la prova final i un simulacre d’examen!

 

Apunta’t ja i no et quedis sense la teva acreditació!

 

Amb la colaboració: Certificació ISO 9001
 
Afilia’t clicant aqui!

Metodología(click aquí)

METODOLOGIA DOCENT

El alumnes disposaran del temari desglosat per competencies segons l’Ordre PRE/18/2016 de la Generalitat de Catalunya i 6 tipus test per competència (20 preguntes per test) per anar practicant els coneixements adquirits de cara al test final online que l’hauran de realitzar al nostre centre autoritzat per fer examens d’actic.

També disposaran d’un simulacre d’examen real perque puguin controlar els temps de cara al dia de l’examen. Tot aixó amb el suport d’un formador expert, que li podreu realitzar consultes, titulat amb el certificat d’Actic Avançat.

 

Preus(click aquí)
  Preu Total
Afiliat 35€ 35€
Nou afiliat 50€ 50€
No afiliat 70€ 70€
Temari(click aquí)

Temari

TEMA 1. Cultura, participació i civisme digital.

TEMA 2. Tecnologia digital i ús de l’ordinador del sistema operatiu.

TEMA 3. Navegació, cerca i comunicació en el món digital.

TEMA 4. Tractament de la informació escrita.

TEMA 5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.

TEMA 6. Tractament de la informació numèrica.

TEMA 7. Tractament de les dades.

TEMA 8. Presentació de continguts.

 

Condicions generals(click aquí)

Condicions generals del curs

 1. La plataforma online és el lloc a través del qual els alumnes tindran accés als materials i la documentació del curs i, en el cas dels cursos online o semipresencials, podran plantejar els dubtes als formadors. Els alumnes tindran accés a la plataforma les 24 hores dels set dies de la setmana i els professors respondran a les consultes efectuades pels alumnes en el fòrum del tema corresponent. Les festivitats de Nadal seran inhàbils per a la realització de consultes, igual que les de Setmana Santa i el mes d’agost, així com els dissabtes i diumenges.
 2. Per a accedir al curs, s’assignarà a cada alumne una clau d’accés personal i intransferible, i és obligació de l’alumne custodiar-la amb diligència. L’ús fraudulent de les claus d’accés a campus així com l’incompliment de les normes d’ús dels fòrums portarà aparellada l’anul·lació de la matrícula i la baixa del curs, amb la pèrdua de les quantitats lliurades per l’alumne.
 3. El preu del curs dona dret a la docència dels professors a través dels campus de la plataforma, a l’accés al campus virtual, als TEMES DEL TEMARI desenvolupats per Formar-te conjuntament amb els nostres formadors, als tests dels temes, als tests transversals i al test general. El pagament de les quotes es realitzarà en efectiu, amb targeta de crèdit o per transferència bancària.
 4. Per a inscripcions posteriors a la data d’inici del curs truqueu al 93 606 10 32. La prioritat de plaça serà per ordre de pagament, no per ordre d’inscripció.
 5. Si un alumne no compleix amb el termini de pagament establert s’aplicarà un recàrrec del 20% de l’import a pagar. Si en els 7 dies posteriors a la data límit de pagament no es realitza l’abonament de l’import, se li donarà de baixa en el curs. En cas de reincorporar-se més endavant, haurà d’abonar la matrícula del curs i no podrà disposar d’avantatges en pagaments i descomptes futurs per antic alumne.
 6. Si per qualsevol motiu l’alumne vol donar-se de baixa del curs ho haurà de comunicar 10 dies abans de la finalització del mes. No es retornaran els pagaments realitzats amb anterioritat al dia de la baixa. En cas que la baixa sigui degudament justificada per motius de salut o deures civils inexcusables, amb previ avís i amb el justificant original, es retornarà l’import corresponent a la part del curs no realitzada a partir del dia de la baixa.
 7. La plaça del curs només quedarà reservada quan es materialitzi el pagament de la primera quota corresponent.
 8. Els alumnes en situació d’atur sense prestació o amb una prestació inferior al SMI es poden posar en contacte amb el centre per tal de disposar d’unes condicions de pagaments que s’adaptin a les seves necessitats, prèvia acreditació de la seva situació.
 9. Per a fer la inscripció al curs s’ha d’emplenar el formulari del nostre web corresponent amb l’acceptació de les condicions de la LOPDPGDD i drets d’imatge, realitzar el pagament i esperar el correu electrònic de confirmació de plaça que enviarà el centre.
 10. Per a qualsevol consulta sobre el funcionament del curs, podeu contactar amb el centre de formació mitjançant el telèfon 93 606 10 32 en horari de dilluns a dijous, de 09.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h i divendres, de 09.00 a 14.00 h. També podeu enviar qualsevol consulta a: formarte@formar-te.es i es respondrà com més aviat millor.
 11. En cas que el curs se suspengui per motius extraordinaris aliens a la nostra voluntat, l’import a retornar serà la resta de l’import abonat menys el càlcul de la part proporcional del curs realitzat.
 12. El centre es reserva el dret de suspensió del curs degut a motius justificables, previ avís de 48 hores d’anterioritat i conseqüent devolució econòmica de la part restant del curs.
 13. Tot el material que composa el curs està protegit pel dret de propietat intel·lectual i és posat a la disposició de l’alumne de forma individual i personalitzada i només pot ser utilitzat per aquest per al seu estudi personal, sense poder cedir-lo a altres alumnes ni a tercers. Està prohibit fotocopiar-los, escanejar-los o reproduir-los totalment o parcial per qualsevol mitjà de reproducció o difusió inclosos els mitjans informàtics. Qualsevol ús o modificació parcial o total del material o del contingut per a qualsevol altre fi que no sigui l’ús per l’estudi personal de l’alumne serà considerat una violació de les lleis del “copyright” que protegeixen els drets d’autor.