93 606 10 32
formarte@formar-te.es

CÀPSULES FORMATIVES

La Llei 20/2021 de 28 de desembre, de reducció de la temporalitat, introdueix dues novetats importants en el sistema d'accés a l'ocupació pública:

Concurs de mèrits per a les places ocupades de manera ininterrompuda abans de l'1 de gener de 2016.

Concurs oposició per a les places ocupades com a mínim des de l'1 de gener de 2017. En aquest tipus de procés, a més, es contempla la possibilitat que no totes les proves tinguin caràcter eliminatori.

Segons les Bases de les diferents convocatòries, en la fase de concurs es determinarà el valor que s'atribueix als diferents conceptes que integrin els mèrits, i entre ells, als cursos de formació.

La Diputació de Barcelona acaba de publicar la Guia de criteris comuns i models tipus de bases reguladores dels processos selectius d’estabilització de places per a la reducció de la  temporalitat en l’ocupació pública local (2022-2024)  per unificar els criteris a l'hora d'elaborar les bases reguladores i el temari corresponent als ens de l'Administració Local

Aquí us deixem l’enllaç per a què la podeu consultar: 

 

Amb la finalitat d’aconseguir la màxima puntuació de mèrits, FORMAR-TE us ofereix tres tipus de cursos:

  1. Cursos Transversals com el d'habilitats comunicatives o competències digitals.
  2. Cursos de Dret de l'Administració Local que, a més que puguin comptar com a mèrit segons les Bases de la respectiva convocatòria, ofereixen una sòlida formació en temes centrals de qualsevol oposició d'àmbit local o autonòmic, pel qual tenen un doble avantatge per a tots aquells/es que aneu a presentar-vos als nous processos d'estabilització que tinguin fase d'oposició.
  3. Cursos per l'Ajuntament de Barcelona, que estan dissenyats amb contingut específic de l'organització i la normativa corresponents a l'Ajuntament de Barcelona.

 

Inscripcions limitades a dos cursos per alumne i edició.

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres

 

BasqueCatalanGalicianSpanish